Giới thiệu khóa học

1. Học cách làm chủ tâm lý trong đầu tư bất động sản

Kiến thức & trò chơi để bạn nắm vững tâm lý trong quá trình đầu tư bất động sản, tránh bị đầu tư theo cảm xúc 

2. Học cách phân bổ tài chính trong đầu tư

Bạn cần phải nắm được cách phân tích các chu kì kinh tế, chu kì bất động sản và làm thế nào để phân bổ tài chính hợp lý trong đầu tư bất động sản. Chiến lược phòng thủ, tấn công như nào cho hợp lý...

3. Các ngách lớn & chiến lược dành cho bạn

Phần này sẽ đi sâu vào các ngách lớn trong đầu tư bất động sản. Từ đó giúp bạn có được chiến lược đầu tư bất động sản cho riêng mình trong 3 năm, 5 năm và 10 năm tới. 
4. Đi sâu vào tìm ra ngách của bạn

Các phần trên giúp làm chủ việc đầu tư bất động sản, còn bây giờ sẽ đi sâu vào tìm ra ngách. Xác định mục tiêu, nguồn lực, thị trường, khách hàng mục tiêu, công cụ,...phù hợp với riêng mỗi người

5. Chiến lược mua & Chiến lược huy động vốn trong bất động sản

Học cách phân tích và tìm ra các thị trường bất động sản tốt để đầu tư. Các chiến lược mua để sinh lời cao nhất & chiến lược huy động vốn để có thể mua được nhiều bất động sản hơn, lợi nhuận cao hơn và rủi ro ít hơn.


6. Chiến lược bán bất động sản 

Cách làm việc với môi giới để bán bất động sản nhanh nhất. Xây dựng kế hoạch bán ngay khi mua như thế nào để không bao giờ bị chôn vốn..

Nội dung khóa học

Bài học 8 : Làm chủ trong tâm lí đầu tư bất động sản(2)
  Làm chủ trong tâm lí đầu tư bất động sản
Bài học 11 : Chiến Lựơc Bán Bất Động Sản (2)
 Chiến lược bán bất động sản NHANH. (55:48)
Bài học 12 : Qùa Tặng. (2)
 Tài liệu khoá học

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

10,600,000 đ Đăng ký